Sirdalsmodellen

En modell å vokse i!

Sirdalsmodellen

Vår kongstanke er å legge til rette for en fornuftig og gradvis utvikling. Rammene og opplegget har en progresjon hele veien fra VGS til flere år inn i senioralderen.
2011-05-25

Hva er det?

Sirdal Kraftsenter

En kort forklaring av konseptet og målsetningene!
25. mai 2011